Eestimaa Emad laste tervisest

Eestimaa Emad laste tervisest


Tulenevalt koroonakriisi hektilise ja vähesüsteemse juhtimise tõttu Eesti ühiskonnas väljakujunenud  ebatervest psühhokliimast

OLEME MURES LASTE TERVISE PÄRAST.

Laste Õiguste konventsiooni artikkel 3 sätestab, et igasugused lastega läbiviidavad tegevused peavad eelkõige lähtuma laste huvide esileseadmisest.  
Laste vaimne ja füüsiline tervis on kujunenud majanduspoliitilise ja meditsiinilise kriisi oludes ununenud tagaplaanile. Arvestades, et

mitte üheski vanusegrupis lapsed ei ole täna teadluslikult tõendatult koroonaviiruse suhtes riskigrupp;
et täiskasvanutele mõeldud koroonavaktsiinide katsetusperiood lõpeb ja süsteemsemaid vahetulemusi katsetuste kohta on oodata alles 2023.a lõpuks;

et lastele mõeldud vaktsiinide ohutus on pikemate ja tootjast sõltumatute uuringutega kinnitamata;  
on lubamatu alustada mistahes vanusegrupis laste koroonaviiruse vastast vaktsineerimist . Seda tuleb vältida, sest tegemist on eksperimentaalsete, geenitehnoloogial põhinevate uute ja alles katsetatavate preparaatidega. Laste vaktsineerimiseks puudub praegu igasugune teaduslik alus, vajadus ning põhjendus.
Apelleerides riskirühmas olevate vanurite päästmisele ei tohi ohvriks tuua lapsi.
Eesti on riigina väike ja lapsed on meie rahva jätkuvuse garantii olukorras, kus meil on madal rahvastiku taastootmine. Meil on võimalik jälgida teiste riikide katsetuste tulemusi ning valida selle põhjal endale parima taktika laste tervise kaitseks. Koolide kiirtestiminegi on näidanud, et lapsi, kes on nakatunud, on vähe, ja need kes reaalselt haigestuvad, põevad võrreldes täiskasvanutega kiirelt ning kergelt. See kinnitab, et lapsed ei ole riskirühm.
Mitte ühtegi paljude diagnoositud haigustega täiskasvanut või vanurit, kes haigestub Covid-19-sse, ei õnnestu päästa seeläbi, et laps on vaktsineeritud.
Samuti tuleb keelustada ja ühiskonnas üheselt hukks mõista kõik püüdlused vaktsineerida lapsi ilma vanema nõusolekuta.  Kampaaniakorras vaktsineerimine on vastuolus meditsiinieetikaga ehk põhimõttega mitte kahjustada patsienti. Kiirvaktsineerimisel või koolis vaktsineerimisel
ei oma protseduuri läbi viiv isik lapse kohta taustainfot lapse tegeliku tervisliku seisundi, organismi üldise tundlikkuse või geneetiliste eelsoodumuste kohta.

Teeme ettepaneku panustada sunnimeetodite asemel järgmistele meetmetele:
1. fookuse toomine koroonapiirangute tõttu kannatada saanud laste füüsilisele ja vaimsele tervisele (sh õige toitumine, liikumine, vitamiinid ja mineraalid jms immuunsüsteemi tugevdavad meetmed);
2. Misiganes vanuses laste vaktsineerimise ning  nende terviseandmete alusel laste eristamise viivitamatu lõpetamine ning fokusseerimine sallivusele ning hoolivusele, et vähendada hirme, kiusamisi, enesetappude riske  ;
3. Vaktsiinipasside kohustuslikkuse tühistamine;
vajadusel vaktsiinipassi nõude asendamine võimalusega tõestada oma nakkusohutust antikehade testide ja rakulise immuunsuse testide abil;
4. Maskikohustuse tühistamine ning selle vabatahtlikuks jätmine kõikides väli-ja siseruumides;
5. Teavitustöö algatamine nii laste kui õpetajate seas, et selgitada laste maskistamise ebavajalikkust ning pigem selle kahjustavat toimet;
6. Vaktsiinipropaganda ja reklaamide keelustamine;
7. Ausa koroonastatistika avalikustamine, sh kõrvalmõjude osas vanusegruppide ja vaktsiinitootjate kaupa, et inimesed saaksid langetada parima valiku;
8. Koroonakriisi juhtimisel USA ja Euuroopa matkimise lõpetamine ning Eesti-keskse süsteemse lähenemise loomine ja elluviimine nii, et laste füüsiline ja vaimne tervis oleks seatud otsuste juures esikohale;
9. Kriisi lahendamisse erinevate huvigruppide (sh õpetajad, lastepsühholoogid, psühhiaatrid, kasvatusteadlased, pediaatrid, vanematekogude esindajad, viroloogid) kaasamine, et lahendused vastaksid Eesti ühiskonna kui terviku vajadustele ning arvestaksid meie hajusa asustusmustri eripäradega (nt maal asuvaid väikekoole ja lasteaedu ei peaks käsitlema suurte linnade suurkoolidega samal viisil) ;
10. Vaktsiinipropaganda tegemiseks väljakuulutatud 800 000 eurose riigihanke
tühistamine ning selle raha suunamine ennetavaks ja varaseks raviks ning haiglate ravivõimekuse suurendamiseks.

Vaktsineerimine katsetusjärgus vaktsiinidega peab olema vastavuses Eesti Põhiseaduse §18 ehk see on lubatav vaid iga inimese vaba tahte avalduse alusel. Kuni vaktsiinid ei ole läbinud põhjalikke teaduskatsetusi, tuleb nende lastele pealesurumist tõlgendada nii ebaseadusliku kui ebaeetilise tegevusena, mida ei saa tolereerida.Määratlemata
Comments are closed.