Browsed by
Autor: admin

MTÜ Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond III Avalik pöördumine

MTÜ Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond III Avalik pöördumine

12.dets.2022.a.Avalik pöördumine EV valitsuse, EV peaministri, Riigikogu, Terviseameti, ministeeriumide, Eesti Haigekassa, Ravimiameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu ja õiguskantsleri poole. 7.12.2022.a. saatis tervise- ja tööminister ministeeriumidele kooskõlastamiseks Sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määruse nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“ ja tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava“ muutmise eelnõu.Kooskõlastamise tähtajaks on määratud 14.12.2022. Uus määrus §2 (6) sätestab: “Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab õpilase immuniseerimisest tema seaduslikku esindajat…

Read More Read More

Avalik selgitustaotlus immuniseerimiskava ja koolides vaktsineerimise teemal

Avalik selgitustaotlus immuniseerimiskava ja koolides vaktsineerimise teemal

Kuupäev: 01. veebruaril 2023 Adressaat: SotsiaalministeeriumTeadmiseks: EV õiguskantsler, Immunoprofülaktika ekspertkomisjon, Terviseamet, Eesti Haigekassa, Ravimiamet, Riigikogu Sotsiaalkomisjon, Eesti Perearstide Selts, Eesti Õdede Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Haiglate Liit, Teadusnõukoda, Riigikogu liikmed, EV valitsus, EV peaminister, EV President, MTÜ Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond, SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda, MTÜ Laste Tervise ja Heaolu Kaitseks, MTÜ Eesti Lastevanemate Liit, MTÜ Ikkagi Inimesed, Lastekaitse liit, Eesti Patsientide EsindusühingKellelt: MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased Sisu: Selgitustaotlus (6 lk), Lisa 1, Lisa 2, Lisa…

Read More Read More

MTÜ Meedikud ja Teadlased NETS’ist

MTÜ Meedikud ja Teadlased NETS’ist

AVALIK PÖÖRDUMINE KÕIKIDELE RIIGIKOGU LIIKMETELE 30.03.2022Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muutmise ning sellega seonduvalt teisteseaduste muutmise seadus (536 SE)- probleemistik ning esitatud kujul menetlemisetagasilükkamise vajadus Lp. Riigikogu liigeNETS II ehk 536SE jõuab Riigikogus esimesele lugemisele 6. aprillil. Meile teeb muret praeguseseaduse liiga kiire muutmine. Järgnevatele punktidele baseerudes teeme ettepaneku antudseaduseelnõu tagasi võtta ja uuesti läbi töötada, arvestades Eesti rahva tervise kõiki aspektening põhiõigusi.Kokkuvõte probleempunktidest: 1) Vastupidiselt riigikohtu soovitusele suurendada koroonakriisis parlamendi rolli ningrakendatavate meetmete läbipaistvust, on eelnõu järgi otsustusprotsessist…

Read More Read More

II Avalik pöördumine

II Avalik pöördumine

Esmaspäeval, 24. jaanuaril saatsime koos teiste MTÜ-dega avaliku pöördumise Riigikogu sotsiaalkomisjoni,  Riigikogu naisteühenduse, Perede toetusrühma, Riigikogu kodanikuühiskonna toetusrühma ja Riigikogu laste toetusrühma poole. OLEME MURES EESTIMAA LASTE VAIMSE TERVISE PÄRAST Eesti laste ja noorte vaimne tervis on ohus. Seda näitavad järgmised faktid: 1. Tervise Arengu Instituudi uuring ütleb, et iga viies 13- kuni 15-aastane noor on aasta jooksul mõelnud enesetapule. Kui 2019. aastal sattus Tallinna lastehaiglasse suitsiidikatse tõttu 35 kuni 19-aastast noort, siis 2021. aastal novembri seisuga juba 123;Eesti on…

Read More Read More

Märgukiri EV valitsusele

Märgukiri EV valitsusele

Eile, K. 12.jaanuaril 2022.a. esitasime EV valitsusele ja Riigikogule järelpärimise, mille sisu oli alljärgnev: Tere, 03. jaanuaril 2022.a. esitasime Teile Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond alt algatatud kodanikuliikumise Eestimaa Emad avaliku pöördumise, millele tolleks hetkeks oli alla kirjutanud 1048 inimest. Tänaseks on meie pöördumisega liitunud 2106 inimest, kes seisavad ligi 6000 lapse vaimse ja füüsilise tervise eest.Eestimaa emad ja isad on jätkuvalt mures meie riigis koroonakriisi ajal väljakujunenud lapsi ja peresid diskrimineeriva ning stigmatiseeriva psühhokliima pärast, mis mõjutab meie…

Read More Read More

Toetus Haridusvaldkonna esinduskojalt

Toetus Haridusvaldkonna esinduskojalt

4.jaanuar 2022.a. Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond on leidnud toetaja ka Haridusvaldkonna esinduskoja näol. 4. jaanuaril 2022.a. saatis Haridusvaldkonna esinduskoda omakorda Vabariigi Valitsusele pöördumise seoses laste massvaktsineerimise ja sellest tulenevate mõjudega laste vaimsele tervisele, milles on muuhulgas märgitud, et “Haridusvaldkonna Esinduskoja liikmed (303) toetavad üksmeelselt kodanikuliikumiseEestimaa Emad avalikku pöördumist, mis anti valitsusele üle 3. jaanuaril kell 11.00.” Tervikteksti loe siit

VIDEO avaliku pöördumise üleandmisest

VIDEO avaliku pöördumise üleandmisest

Aitäh kõigile toetajatele, aitäh kõigile allkirjastanutele! Pöördumisega kaasasolnud nimekirjas oli 1048 allkirjastajat, kuid 3. jaanuari jooksul kogus pöördumine veel üle 700 allkirja. Allkirjade kogumine jätkub ka selle nädalal! Video 3.jaanuari sündmusest. 3. jaanuaril 2022.a. andis Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond üle avaliku pöördumise EV peaministrile, EV valitsusele, Riigikogule, töö-ja terviseministrile, haridus-ja teadusministrile, Teadusnõukojale ja Terviseametile. Pöördumises väljendame muret koroonakriisi ajal Eesti ühiskonnas väljakujunenud ebaterve psühhokliima mõjude pärast laste vaimsele ja füüsilisele tervisele. Me palume EV valitsusel olla suunamuutjaks, et…

Read More Read More

03.01.2022.a. PRESSITEADE

03.01.2022.a. PRESSITEADE

Eestimaa emad esitasid valitsusele ettepanekud laste kaitsmiseks Pressiteade 03.01.2022 Täna, esmaspäeval, 3. jaanuaril kell 11.00 annab kodanikuliikumine Eestimaa Emad peaministri büroole ja valitsusele üle pöördumise, millele eilseks alla kirjutanud 1048 inimest esitavad ettepanekud laste vaimse ja füüsilise tervise säästmiseks ja kaitseks jätkuva koroonakriisi ajal. Allkirjade kogumine on jätkuvalt avatud veebilehel www.mottekoda.ee.Pöördumine on kantud murest laste vaimse tervise pärast, mida on süvendanud koroonapiirangud, meedia fokusseerumine negatiivsusele ja paanikakülvamisele ning samuti vaktsineerimissurve. Ühiskonnas kuhjunud pinged on muutnud Eesti riigi laste enesetappude esinemissageduselt…

Read More Read More

Eestimaa Emade 1. pöördumise üleandmine 3.jaanuaril kell 11.00

Eestimaa Emade 1. pöördumise üleandmine 3.jaanuaril kell 11.00

Esmaspäeval, 3.01.2022 kell 11.00 toimub pöördumise üleandmine Peaministri büroole. Pöördumisele on lisatud sellega liitunute nimed, seisuga 02.01.2022 kell 24.00. Selleks hetkeks olime kogunud 1048 allkirja. See tähendab, et seisame ligi 3000 lapse eest! Tulenevalt jätkuvalt suurest huvist pöördumise vastu on sellega liitumine avatud ka uuel nädalal. Iga järgnev hääl lisab üritusele väge! Jaga infot ka vene kogukonnale!