Eestimaa Emad

Eestimaa Emad

Eestimaa Emad on MTÜ Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond poolt algatatud kodanikuliikumine.


Olukorras, kus maailm muutub mitte aastate, vaid kuude ja päevadega ning ebakindlus homse ees kasvab kiirelt, on kõige raskem leppida tundega, et sa ei suuda kaitsta oma lähedasi ja eriti kõige nõrgemaid neist – lapsi. Kaasaja väljakutsed, näiteks sõltuvusprobleemid ja virtuaalreaalsuse poolt tekitatud koormus laste närvisüsteemile, on juba piisav katsumus igale lapsevanemale. Kui sellele lisandusid veel vaktsineerituse nõue sotsiaalse elu tagatisena, maskistamine ja sellest tulenev emotsionaalse intelligentsi pärssumise oht, koolides ja ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas loodud ebaterve psühhokliima ning sellest kõigest tingitud emotsionaalne surve, muutus keeruliseks jääda oma mures üksi. Sestap kogunesid emad ja nende seljataga perekonnad, et ühiselt panna vastu tervisediktatuurile ning leida lahendusi (vajadusel ka kompromisse) kujunenud kriisile. Sündis MTÜ Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond. Liikumine Eestimaa Emad on Mõttekojast välja kasvanud üks tegevussuund, mille eesmärgiks on sõnastada lastega seonduvad mured ja kitsaskohad kriisis ning pakkuda koostööd neile, kes on otsustamise juures.

Kodanikuliikumise nimest ei järeldu, et isad pole meie liikumisse oodatud. Vastupidi, ootame kindlasti ka isasid – nii kodanikuliikumise alt algatatud avalikele pöördumistele alla kirjutama kui ka igati toetama meie tegevusi.