Varasemad pöördumised

Varasemad pöördumised

III Avalik pöördumine Loe SIIT
II Avalik pöördumine Loe SIIT

I Avalik pöördumine, mis edastati 3. jaanuaril 2022.a. ning mis kogus üle 2000 allkirja:

Kodanikuliikumise Eestimaa Emad avalik pöördumine EV peaministri,  EV valitsuse, Riigikogu, Teadusnõukoja, Terviseameti, HTM-i, Sotsiaalministeeriumi poole.

Tulenevalt koroonakriisi ajal Eesti ühiskonnas väljakujunenud  ebatervest psühhokliimast oleme mures laste tervise pärast.

Nii ÜRO lapse õiguste konventsioon kui ka Eesti lastekaitseseadus sätestavad, et kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid.

Laste vaimne ja füüsiline tervis on kujunenud majanduspoliitilise ja meditsiinilise kriisi oludes jäänud tagaplaanile. Arvestades, et

  • mitte üheski vanusegrupis lapsed ei ole täna teadluslikult tõendatult koroonaviiruse suhtes riskigrupp;
  • et täiskasvanutele mõeldud koroonavaktsiinide katsetusperiood lõpeb ja süsteemsemaid vahetulemusi katsetuste kohta on oodata 2023.a lõpuks ja et lastele mõeldud vaktsiinide ohutus on pikemate ja tootjast sõltumatute uuringutega kinnitamata, on lubamatu alustada mistahes vanusegrupis laste koroonaviiruse vastast massvaktsineerimist. Laste vaktsineerimiseks puudub praegu igasugune teaduslik alus, vajadus ning põhjendus.

Apelleerides riskirühmade päästmisele ei tohi ohvriks tuua lapsi. Eesti on riigina väike ja lapsed on meie rahva jätkuvuse garantii olukorras, kus meil on madal rahvastiku taastootmine. Meil on võimalik jälgida teiste riikide katsetuste tulemusi ning valida selle põhjal endale parim taktika rahvatervise kaitseks.

Koolide kiirtestiminegi on näidanud, et lapsi, kes on nakatunud, on vähe, ja need kes reaalselt haigestuvad, põevad võrreldes täiskasvanutega kiirelt ning kergelt. See kinnitab, et lapsed ei ole riskirühm. Tuleb lõpetada kõik püüdlused vaktsineerida lapsi ilma vanema nõusolekuta. Samuti on kampaaniakorras vaktsineerimine vastuolus meditsiinieetikaga ehk põhimõttega mitte kahjustada patsienti, kuna kiirvaktsineerimisel või koolis vaktsineerimisel ei oma protseduuri läbi viiv isik lapse kohta taustainfot lapse tegeliku tervisliku seisundi, organismi üldise tundlikkuse või geneetiliste eelsoodumuste kohta.

Lapsesõbraliku kasvukeskkonna ja psühhokliima taastamiseks teeme ettepaneku seni ühiskonnas praktiseeritud sunnimeetodite asemel võtta kasutusele järgmised lapsi säästvad ja kaitsvad meetmed:
1. Riigi teavitustöös fookuse viimine koroonapiirangutega kaasnevalt hirmu- ja paanikakülvamiselt laste füüsilisele ja vaimsele heaolule;
2. Misiganes vanuses laste vaktsineerimise ning  nende terviseandmete alusel laste eristamise viivitamatu lõpetamine ning fokusseerimine sallivusele ning hoolivusele, et vähendada hirme, kiusamisi, enesetappude riske;
3. Vaktsiinipasside kohustuslikkuse tühistamine;
vajadusel vaktsiinipassi nõude asendamine võimalusega tõestada oma nakkusohutust erinevate tõhusate testide abil;
4. Vaktsiinipropaganda ja -reklaamide keelustamine;
5. Ausa koroonastatistika avalikustamine, sh vaktsiinide kõrvalmõjude osas vanusegruppide (sh lapsed) ja vaktsiinitootjate kaupa, et inimesed saaksid teha parima valiku;
6. Maskikohustuse tühistamine kõikidel väli-ja siseruumides läbiviidavatel lastega seotud üritustel;
Üks laste tervisekriisi puutuv tegur vaktsineerimise kõrval on ka maskikohustus.
Blokeerides oluliste suhtlussignaalide vahetust, pärsivad maskid emotsionaalse intelligentsuse väljakujunemist. Lisaks põhjustavad maskid naha- ning hingamisprobleeme.
7. Kriisi lahendamisse erinevate huvigruppide (sh õpetajad, lastepsühholoogid, psühhiaatrid, kasvatusteadlased, pediaatrid, vanematekogude esindajad, viroloogid) kaasamine, et lahendused vastaksid Eesti ühiskonna kui terviku vajadustele.
8. Koroonakriisi juhtimisel USA ja Euroopa matkimise lõpetamine ning Eesti-keskse süsteemse lähenemise loomine ja elluviimine nii, et laste füüsiline ja vaimne tervis oleks seatud otsuste juures esikohale.

Vaktsineerimine katsetusjärgus vaktsiinidega peab olema vastavuses Eesti Põhiseaduse §18 ehk see on lubatav vaid iga inimese vaba tahte avalduse alusel. Kuni vaktsiinid ei ole läbinud põhjalikke teaduskatsetusi, tuleb nende lastele pealesurumist tõlgendada nii ebaseadusliku kui ebaeetilise tegevusena, mida ei saa tolereerida.