Võta ühendust

Võta ühendust

MTÜ Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond

Reg. nr. 80605355
e-mail: info@mottekoda.ee
FB: MTÜ Mõttekoda Terve Laps – Terve Ühiskond

NB! Palume Sinu abi!

Kui ka Sind kõnetavad meie laste tervise ja turvalisusega, samuti elementaarsete inimõiguste, eetilisuse ning inimväärikusega seonduvad teemad ühiskonnas; kui soovid seista selle eest, et jätaksime oma lastele elamiskõlbliku ühiskonna, siis saad toetada meie tegevust muuhulgas ka läbi annetuste.
Ootame Sinu panust MTÜ tegevuse jätkamiseks (nt dokumentide tõlkimiseks, juriidiliste konsultatsioonide eest tasumiseks jne).
Oleme väga tänulikud isegi 5 eurose annetuse eest!
MTÜ Terve Laps – Terve Ühiskond a/a LHV Pangas:
EE637700771007195072

Tänuga,
MTÜ juhatus