Valus tõde vaktsiinide ohutusest, järelvalvest ja ravist.

Valus tõde vaktsiinide ohutusest, järelvalvest ja ravist.

03.01.2021

Kaari Saarma, MSc molekulaarbioloogias, sõltumatu Covid-19 uurija

USA senaator Ron Johnson korraldas 01.11.2021 Washingtonis istungi vaktsiinide ohutuse, kohustuse ning vaktsiinitüsistuste teemal.

Seda istungi eestikeelset kokkuvõtet on soovitav vaadata kõigil, kes kaaluvad, kas vaktsineerida või mitte, kes nõuavad oma töötajatelt vaktsineerimist, kes väidavad, et kartus vaktsiinide ohtlikkuse tõttu on alusetu. Aga ennekõike terviseala asjatundjatel ja otsustajatel.

Sellel istungil ei saa sõna vakstiinivastased. Vastupidi, kõik kõnelejad on kas ise seotud teaduse ja meditsiiniga või seda usaldanud. Kõnelejate nimekiri on artikli viimases osas.

Terve istung, kus esines sõnavõttudega paarkümmend meditsiinispetsialisti ja tõsise vaktsiinitüsistuse saanud inimest (inglise keeles) on kättesaadav siit.

Meile on kinnitatud, et vaktsiinid on ohutud ja tõhusad. Ja et kuigi vaktsiinid toodi turule rekordajaga, ei lõigatud kvaliteedi ja ohutuse teemal nurkasid. Varasemate vaktsiinide ohutusuuringud on kestnud vähemalt 2 aastat (tavaliselt 5 aastat). Covid-19 vaktsiinid said erakorralise kasutusloa vaid 2 kuud kestnud ohutusuuringute järel. Vaktsiinitootjad kinnitasid, et on läbipaistvad nii kliinilistes uuringutes kui ka müügiloa järgselt ilmnenud terviseriskide ja ohtude teemal. WHO väidab sotsiaalmeedias iga vaktsiine puudutava postituse all, et „Covid-19 vaktsiinide ohutust ja tõhusust kontrollitakse korduvalt ja seejärel jälgitakse neid põhjalikult“.

Kuid kas see on tõsi?

Vaktsiinitootjad ei avalda kliiniliste uuringute toorandmeid niipea, seega teistel teadlastel pole neid võimalik analüüsida ega kontrollida. Pfizer ei avalda uuringute toorandmeid enne aastat 2025. See ei ole läbipaistvus!

FDA viivitab Pfizeri andmete avalikustamisega väites, et 15000 töötajaga asutus suudab läbi töötada vaid 500 lk kuus, mis tähendaks viimaste andmete avaldamist 75 aasta pärast! Pärast ulatuslikku kriitikat lubas FDA tõsta tempot ja nii võib kogu info Pfizeri vaktsiini kohta jõuda avalikkuse ette optimistlike hinnangute põhjal 11 aastaga.[2]

Kas teadsite, et Pfizer, taotledes USA Toidu- ja Ravimiametilt FDA-lt 12-15 aastaste vaktsiinile kasutusluba, raporteeris kliinilises uuringus 12-aastase tüdruku sandistava vaktsiinitüsistuse kõhuvaluna, kuigi tüdruk on ratastoolis ja söötmisvoolikuga?

Kas teadsite, et AstraZeneca jättis kliinilises uuringus raporteerimata tõsiseid vaktsiinitüsistusi, mis tekkisid pärast esimest doosi, visates neid inimesi uuringust välja?

See on vaid jäämäe tipp. Šokeeriv ei ole mitte see, et Covid-19 vaktsiinide järel esineb raskeid kõrvaltoimeid, vaid see, kuidas neid varjatakse. Vaktsiinitootjad ja USA terviseametkonnad on eiranud ja varjanud tõsiseid vaktsiinitüsistusi nii kliiniliste uuringute ajal kui ka pärast vaktsiinide turulelubamist.

See on teine senaator Ron Johnsoni korraldatud istung vaktsiinitootjate, USA terviseametkondade ja peavoolumeedia kurtidele kõrvadele. Esimene pressikonverents toimus juunis. Ka Eesti peavoolumeedia pole istungit kajastanud.

“LAITMATUD” UURINGUD?

Pfizeri 12-15-aastaste kliinilises uuringus sai 12-aastane Maddie de Garay sandistava vaktsiinitüsistuse, mis algas 12 tundi pärast teist doosi. Tüdruku 35-st kõrvaltoimest pole mainitud teadusväljaande New England Journal of Medicine (NEJM) artiklis, mis kajastas uuringut, ühtegi.[3] Dr Robert Frenck, kes on artikli esimene autor, oli detailselt kursis tüdruku haiguslooga. Tüdruk oli veetnud haiglas üle 2 kuu ning oli ratastoolis ja söötmisvoolikuga.[4] [5] Dr Frenck keeldus tegemast teadet VAERS-le, mistõttu oli Maddie ema Stepanie de Caray sunnitud tegema selle kuid hiljem ise, ilma et CDC või FDA oleks temaga kunagi ühendust võtnud. Väidetavalt teavitas Dr Frenck Pfizerit ja FDA-d, ent keeldus emale avaldamast teate sisu.[6] Tüdruku ema teavitas korduvalt Pfizerit, FDA-d ja NIH-i otse.

Dokumentides, millega Pfizer taotles FDA-lt erakorralist kasutustusluba, on tüdruku kõrvaltoimeks märgitud funktsionaalne alakõhu valu. Ehk teisisõnu kõhuvalu. Tüdruk oli haiglas hetkel, mil ohutuks kuulutatud vaktsiin sai FDA-lt erakorralise kasutusloa.

Tähelepanuväärne on see, et uuringus osalejad said uuringu programmi (äppi) märkida vaid etteantud tavapärased kõrvaltoimed nagu palavik, lihasvalu jne. Ainuke tõsine kõrvaltoime, mille sai äpis märkida, oli anafülaksia. Kui kannatanul esinesid muud kõrvaltoimed (nt krambid, värinad, südameprobleemid, lihanõrkus jne), siis ainus võimalus neist teatamiseks oli helistada uuringu arstile, kes tegeleb sellega vastavalt oma äranägemisele. Ehk süsteem on kõike muud kui objektiivne.

Sarnane süsteem kõrvaltoimete teatamiseks oli ka AstraZeneca täiskasvanute kliinilises uuringus. Brianne Dressen sai uuringus esimese doosi järel tõsise vaktsiinikahjustuse ja tal ei lubatud saada teist doosi. Tema kõrvaltoimed ei kajastu uuringuandmetes, mis on avaldatud väljaandes NEJM.[7] Analüüsist on välja jäetud 223 inimest (1,3% osalejatest), kes said vaid ühe süsti. NEJM artiklis väidetakse eksitavalt, et osa inimesi lahkus uuringust teist doosi saamata, ent jäetakse mainimata, kui mitu neist oli sunnitud uuringu katkestama tõsise tüsistuse tõttu. Erinevalt Pfizerist ja Modernast tekitab AstraZeneca puhul esimene süst tugevamaid kõrvaltoimeid kui teine. Seega on AstraZeneca uuringus  kavalalt analüüsitud vaid kahe doosiga vaktsineerituid.

Uuringu aruandes seisab, et tõsised kõrvalnähud registreeritakse 730 päeva jooksul pärast teadliku nõusoleku andmist uuringus osalemiseks. Dresseni andmed kustutati 60 päeva pärast ja tal võeti võimalus kõrvaltoimeid uuringuäpi kaudu teatada. Seega kriitilisi ohutusandmeid ei ole registreeritud uuringus osaleja puhul juba kümme kuud. Kuigi vaktsiinitootja lubas võimalike komplikatsioonide puhul tasuda kõik ravikulud, on Dressen pidanud tasuma kõik ise.

VAKTSIINITÜSISTUSEGA INIMESED ON JÄETUD ÜKSI OMA MUREGA

USA-s on tuhanded vaktsiinitüsistusega inimesed jäetud saatuse hoolde ja nende ravikulusid ei kompenseeri keegi. Vaktsiinitootjad on vastutusest vabastatud, seega neilt ei saa abi isegi kohtu kaudu. Ammugi ei jaga vaktsiinitootjad vabatahtlikult oma hiiglaslikku kasumit kannatanute abistamiseks. Vaktsiinitüsistuste kompenseerimise fondilt abi saamise välistab aga vaktsiinide erakorraline kasutusluba.

Tuhanded invaliidistunud inimesed on pandud sundolukorda. „Kirsiks tordil“ on tsensuur ja vaktsiinikahjustustega inimeste tugigruppide sulgemine Facebooki poolt, kus suitsiidsed inimesed said üksteiselt toetust.

NIH-i, FDA ja CDC juhid on teadlikud, et Covid-19 tõttu invaliidistunud inimesed on pandud sundolukorda. Nad on teadlikud enesetappudest, mis on sooritatud kuudepikkuste kannatuste tagajärjel. Nad on teadlikud agressiivsest tsensuurist teaduses ja meedias.

LIGI MILJON VAKTSIINIJÄRGSET TERVISERIKET – PUHAS JUHUS?

USA ametkonnad ja vaktsiinitootjad eitavad kõrvaltoime ja vaktsiini vahelist seost. Nende sõnul pole võimalik näha ohusignaali, kuigi vaktsiinijärgsete kõrvaltoimete ja surmade kohta tehtud teadete arv ületab mitmekordselt kõikide teiste vaktsiinide kohta tehtud teadete arvu 30 aasta jooksul. Seisuga 19.11.21 oli VAERS-is 913 266 kõrvaltoime teadet. Nende hulgas on 19 249 vaktsiinijärgset surma. CDC väitel puudub enamikel VAERS-i surmajuhtumitel igasugune seos vaktsiiniga, mis on tekitanud teadlastes ulatuslikku kriitikat.[8] [9] [10]

Vaktsiinide promojad väidavad, et arvukate kõrvaltoimete teadete põhjuseks on psühholoogiline “polkovniku lese sündroom” ehk inimesed kujutavad endale kõrvatoimeid ette. Ent pole alust arvata, et inimesed teeksid VAERS-ile teateid lõbu pärast. VAERS-ile teate tegemine on keeruline ja ajamahukas. Kui vilunud meedikul läheb pool tundi eeldusel, et süsteem ei jookse kokku, siis tavainimene vajab teate esitamiseks tihti päevade pingutust. Valdav osa VAERS-i teadetest on tehtud meedikute poolt. Umbes pooled teatatud terviserikked on ilmenud 48 tunni jooksul pärast vaktsineerimist ja 80% nädala jooksul.

On tõsi, et VAERS-i andmed on analüüsimata, seega kõik juhtumid ei ole vaktsiini põhjustatud. Samas juhtumite alaraporteerimise tõttu jääb palju kõrvaltoimeid teatamata. Andmeid oleks vaja usaldusväärselt analüüsida, eriti vaktsiinide puhul, mis on kasutusse lubatud enne 2 aastat kestvate ohutusuuringute lõppu. Ent läbipaistva ja ausa ohuanalüüsi asemel rakendavad ametkonnad vaktsiinisundi ja vaktsiinist keeldujate diskrimineerimist. Armu ei saa ka läbipõdenud, kes on nii enesele kui teistele kordades ohutumad kui topeltvaktsineeritud, ent kel on vaktsineerimisel sagedamad kõrvaltoimed.

KOKKUVÕTE

Vaktsiinid, mis pidanuks kaitsma riskigruppi, on tehtud normaalse elu elamiseks kohustuslikuks üha noorematele, kellest suur osa on haiguse juba läbi põdenud, ega vaja süste enda tervise kaitseks. Mida ebatõhusamaks vaktsiinid on osutunud, seda tugevam ja ebaloogilisem on propaganda ning pealesurumine. Üha väiksemate laste vaktsineerimine ei jäta teist võimalust – vaktsiinide varjuküljest peab hakkama rohkem rääkima.

Teaduslikult põhjendamatul ja propagandapõhisel vaktsiinikampaanial on lisaks vahetutele tervisekahjudele ka pikaajalisem tagajärg – langeb usaldus vaktsiinide ja meditsiinisüsteemi vastu laiemalt. Kas see ongi meie terviseametkondade soov?

Ma ei soovi selle artikliga väita, et vaktsiinid oleks ebatõhusad või enamikele ohtlikud. Enamikel ei teki vaktsineerimise järgselt raskeid kõrvaltoimeid. Küll aga soovin rõhutada, et seni on vaktsiinide kõrvaltoimeid pigem varjatud ja vaktsiine reklaamitud ohutumatena, kui need tegelikult on. Selleks, et inimene saaks teha oma tervise jaoks teadliku otsuse, on vaja ausat ja läbipaistvat kõrvaltoimete teatamist ja analüüsi.

SENAATOR RON JOHNSONI ISTUNGI SÕNAVÕTUD 01.11.21

Istungil esinesed sõnavõtuga järgmised meditsiinieksperdid ja arstid (kõik pole eestikeelse tõlkega kokkuvõttes):

Dr Peter Doshi, farmaatsia tervishoiuteenuste uurimise kaasprofessor, Marylandi ülikooli farmaatsiakool

Dr Theresa Long, sõjaväe lennundusmeditsiini spetsialist

Dr Joseph Fraiman, erakorralise meditsiini arst

Dr Patrick Whelan, kliinilise pediaatria dotsent, Los Angelese California ülikooli reumatoloogia osakond

Dr Aditi Bhargava, San Francisco California ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia osakonna ning reproduktiivteaduste keskuse professor

Dr. Retsef Levi, J. Spencer Standish (1945)operatsioonide juhtimise professor, MIT

Dr David Healy, Ontario McMasteri ülikooli peremeditsiini osakonna professor

Dr Linda Wastila, geriaatrilise farmakoteraapia professor, Marylandi ülikooli farmaatsiakool

Dr Robert Kaplan, õppejõud, Stanfordi meditsiini ülikooli kliinilise tipptaseme uurimiskeskus 

Dr Iona Heath, pensionil üldarst Kentish Townist Londonis ja Royal College of General Practitioners endine president

Kim Witczak, rahvusvaheline ravimiohutuse eestkõneleja, tarbijate esindaja FDA psühhofarmakoloogiliste ravimite nõuandekomitees

Istungil esinesed tunnistusega järgmised vaktsiinitüsistuse saanud isikud:

Maddie de Garay, 12-aastane Pfizeri kliinilises uuringus sandistava vaktsiinitüsistuse saanud tüdruk, kelle kõrvaltoime on dokumenteeritud kõhuvaluna, kuigi tüdruk on olnud haiglas üle 2 kuu ning on söötmissondiga ja ratastoolis

Brianne Dressen, kelle Astra Zeneca kliinilises uuringus esimese doosi järgne raske vaktsiinitüsistus pole kajastatud uuringus, vaid on välja jäetud

Dr Joel Wallskog, ortopeediline kirurg, kellel diagnoositi pärast Moderna vaktsineerimist transversaalne müeliit

Cody Flint, Clevelandi (MS) lennufirma piloot, kellel oli pärast Pfizeri vaktsineerimist diagnoositud vasak- ja parempoolne perilümfifistul, Eustachia toru düsfunktsioon ja kõrgenenud koljusisene rõhk

Ernest Ramirez, isa Austinist Texasest, kelle ainus poeg kukkus korvpalli mängides kokku ja suri pärast Pfizeri vaktsineerimist müokardiidi tõttu

Doug Cameron, Idaho farmi juht, pärast vaktsineerimist jäädavalt halvatud

Kyle Werner, Boise’i elukutseline maastikurattasõitja, kel diagnoositi pärast vaktsineerimist perikardiit

Suzanna Newell, Saint Pauli (MN) triatleet, kellel diagnoositi pärast vaktsineerimist autoimmuunhaigus

Kelly Ann Rodriguez, noor ema Tacomast, WA, raske kõrvaltoime pärast vaktsineerimist värkselt läbipõdenuna

Senaator Johnson esitas kutse järgmistele ametiasutustele ja ravimifirmadele, kellest keegi ei tulnud kohale:

CDC direktor dr Rochelle Walensky

Kaitseminister Lloyd Austin

Tööminister Marty Walsh

Transpordiminister Pete Buttigieg

FDA voliniku kohusetäitja Janet Woodcock

HHS-i sekretär Xavier Becerra

NIAID direktor dr Anthony Fauci,

NIH direktor dr Francis Collins

Johnson & Johnsoni tegevjuht Alex Gorsky

Moderna tegevjuht Stéphane Bancel

Pfizeri tegevjuht Albert Bourla

BioNTechi tegevjuht Ugur Sahin


[i] https://www.ronjohnson.senate.gov/2021/10/media-advisory-sen-johnson-holds-expert-panel-on-federal-vaccine-mandates-and-vaccine-injuries

[ii] https://www.techarp.com/science/fda-75-years-pfizer-vaccine-data/

[iii] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107456

[iv] https://aaronsiri.substack.com/p/fda-buries-data-on-seriously-injured

[v] https://www.sirillp.com/wp-content/uploads/2021/10/Dr-Nath-email_highlighted_Redacted.pdf

[vi] https://brandnewtube.com/watch/sonia-elijah-interviews-mother-of-maddie-de-garay-a-vaccine-injured-13-year-old-from-pfizer-039-s_MDl9prAmgIzBB5b.html

[vii] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105290

[viii] https://www.wsj.com/articles/are-covid-vaccines-riskier-than-advertised-11624381749?mod=opinion_lead_pos5

[ix] https://trialsitenews.com/cdc-shares-vaers-for-covid-19-vaccines-12313-reports-of-deaths-but-no-causal-link-according-to-agency/

[x] https://www.newsweek.com/johns-hopkins-doctor-marty-makary-accuses-cdc-sitting-data-suit-their-narrative-1600545