Kaari Saarma. “Kas tõesti hoolitakse laste tervisest?”

Kaari Saarma. “Kas tõesti hoolitakse laste tervisest?”

MILLEST SAAB ARU, ET LASTE TERVISEST EI HOOLITA?

Sellest, et siiamaani vaktsineeritakse lapsi ilma eelnevalt testimata, kas laps on haiguse juba läbi põdenud.Läbipõdenutel pole vaktsineerimine mõistlik enne 12 kuu möödumist. See võib olla ka ohtlik, eriti kui antikehade tiiter on kõrge. Läbipõdenutel on rohkem vaktsiinijärgseid kõrvaltoimeid kui neil, kes pole viirusega kokku puutunud. Lisaks kaasneb vaktsiiniga tõsiste kõrvaltoimete risk. Müokardiit ehk südamelihasepõletik on ametlikult mRNA-süstide kõrvaltoime, mida esineb vaktsineerimise järgselt kõige enam poistel ja noortel meestel vanuses 13-23 aastat. Kõrgem risk on teise doosi järgselt.
Alaealistel on raskekujulise Covid-19 haiguse risk tühine, ent vaktsineerimisel on nad riskirühmaks müokardiidi tekkeks.
Mitte ükski meedias esinev arst ei soovita teha antikehatesti enne vaktsineerimist. Kõne all on kahetsusväärne meditsiiniline ignorants, milles mängitakse laste tervisega. Kuna paljud lapsed põevad haigust märkamatult või väheste haigusnähtudega, siis pole nad tihti teadlikud oma läbipõdemisest. Kiiresti leviva delta tüve tingimustes on suur osa teistega aktiivselt lävivatest lastest juba viirusega kokku puutunud. Võimalik, et 50% või isegi enam on alaealistest juba haigust põdenud. Keegi täpset protsenti ei tea, sest laste läbipõdemist pole kaardistatud mitte üheski uuringus. Ühendkuningriigis, kus on olnud rangemad piirangud kui Eestis, oli juba septembris u 50% alaealistest läbi põdenud:

MIKS POLE MEEDIAS DEBATTI LASTE VAKTSINEERIMISE TEEMAL?
Kas on saateid televisioonis või raadios, kus mõni lastearst, immunoloog või muu meditsiinivaldkonna teadlane on rahulikus ja lugupidavas arutluses toonud välja punktid, miks pole mõistlik hetkel lapsi vaktsineerida Covid-19 suhtes?

Rootsis ja Soomes ei soovitata vaktsineerita terveid 5-11-aastaseid. Miks meie eksperdid soovitavad tervete laste (sh läbipõdenud laste) vaktsineerimist uuringu põhjal, kus vaktsiini sai vaid 1305 last ja milles lapsi jälgiti vaid paar kuud?

Eestis on ca 200 meedikut ja teadlast, kes ei pea toimuvat õigeks. Miks enamik neist kardab oma nimega välja öelda oma teadmistele ja kogemustele tuginevaid seisukohti? Millises hirmuühiskonnas me elame? Miks immunoloogid ja arstid, kes varasemalt on vaktsineerinud oma lapsed lastevaktsiinidega ja kes on ka end Covid-19 suhtes lasknud vaktsineerida, on korraga kuulutatud vaktsiinivastasteks ainult sellepärast, et nad ei soovita laste vaktsineerimist Covid-19 suhtes, mille oht tervetele lastele on tühine?

MIKS KEEGI EI PARANDA STAARARSTIDE MEEDIAS JAGATUD VALEVÄITEID?

Karmen Joller jagas 17.12.21 Aktuaalse kaamera vahendusel infot, mis ei vasta tõele: “Raskeid kõrvaltoimeid ei olegi olnud siiamaani ja vaktsineeritud on tänaseks umbes viis miljonit last vanuses 5-11, maailmas.

Ometigi teatab Reuters kaheksast müokardiidijuhtumist 5-11-aastastel ainuüksi USA-s.

Miks ei parandada kolleegid Jolleri vigu? Miks kutsutakse Jollerit lugematute vigade järel üha uuesti esinema erinevatesse saadetesse? Miks ei kajasta neid vigu EPL-i faktikontroll?

Täiendus 01.01.22.
Prantsuse valitsust nõustav sõltumatute teadlaste rühm Haute Autorité de Santé (HAS) teatas detsembris, et ajavahemikus 2020. aasta märtsist kuni käesoleva aasta detsembri keskpaigani oli 1399 last – 5,8 miljonist 5–11-aastasest prantsuse lapsest – haiglaravil. Intensiivravi vajas 238 juhtumit, esines kolm surmajuhtumit.HAS tuvastas Euroopa andmebaasidest umbes 30 tõsiste kõrvaltoimete teadet lastel, sealhulgas 12 müokardiidi juhtumit. USA-s, kus lastele on antud seitse miljonit annust, teatati kuni 10. detsembrini 14 müokardiidi juhtumist.

MIKS TOIMUB LASTE VAKTSINEERIMISE TEEMALINE ARUTELU KINNISTE USTE TAGA?

Osalesime Alar Aabiga 16.11.21 Riigikogu sotsiaalkomisjoni laste ja noorte vaktsineerimise teemalisel istungil, mida ei tohtinud salvestada, kuid mille protokoll on avalik.

Kuivõrd laste ja noorte vaktsineerimise teema on äärmisel oluline, tegime ettepaneku korraldada pikem avalik arutelu samal teemal Riigikogus. Meie ettepanekut toetasid ka kaks sotsiaalkomisjoni liiget. Istungil osalemiseks on andnud oma nõusoleku Harvardi ülikooli biostatistik ja epidemioloog professor Martin Kulldorff, kes on ühtlasi vaktsiinide ohutuse spetsialist. Prof Kulldorff ei pea õigeks laste ja noorte vaktsineerimist Covid-19 suhtes. Kahjuks pole uue arutelu toimumise kohta seni mingitki infot, ning meie sotsiaalkomisjonile edastatud artiklit laste vaktsineerimise teemal pole kajastatud kuskil meedias.