Kaari Saarma. Covid-vaktsiinide põhjustatud müokardiit ja tsensuur

Kaari Saarma. Covid-vaktsiinide põhjustatud müokardiit ja tsensuur

COVID-19 VAKTSIINIDE PÕHJUSTATUD MÜOKARDIIT JA TSENSUUR

Müokardiit ehk südamelihasepõletik on ametlikult mRNA-süstide kõrvaltoime, mida esineb vaktsineerimise järgselt kõige enam poistel ja noortel meestel vanuses 13-23 aastat. Alaealistel on raskekujulise Covid-19 haiguse risk tühine, ent vaktsineerimisel on nad riskirühmaks müokardiidi tekkeks. Sonia Elijah – uuriv ajakirjanik ja endine BBC uurija avaldas artikli tsensuurist müokardiidi teemal. Soovitan lugeda, see on silmiavav ja pole liiga pikk.

CDC väidab, et vaktsiini põhjustatud müokardiit lastel ja noortel on leebe ja kerge. Ent mainekas kardioloog ja üle 600 retsenseeritud teadusartikli autor Peter McCullough jääb eriarvamusele. Tema ja Kanada viroloog Jessica Rose analüüsisid VAERS-i andmeid müokardiidi osas kuni 09.07.21. Nende hinnangul vaktsiinist põhjustatud müokardiit kvalifitseerub tõsiseks kõrvaltoimeks ja ligi 90% juhtudest vajab haiglaravi. Teadlaste artikkel retsenseeriti (ehk läbis peer-review) ja ajakirja Current Problems in Cardiology peatoimetaja kiitis selle avaldamise täielikult heaks 22. septembril. Artikkel avaldati 1. oktoobril veebis enne ajakirja trükiversiooni ilmumist, ja samuti Elsevieris. Kuid 15. oktoobril eemaldati artikkel ajutiselt nii Elsevierist kui ka ajakirja veebist, ilma autoreid eelnevalt teavitamata. Nädal hiljem eemaldati artikkel jäädavalt. See uudis tuli vaid viis päeva enne olulist FDA koosolekut, milles pidi tehtama otsus Pfizeri vaktsiini kasutuselevõtu kohta 5–11-aastastele. Artiklit on võimalik lugeda ajakirja arhiivi formaadis.

Artikli eemaldamine oli vastuolus hea teadusliku tava, eeskirjade ja publikatsiooniga kaasneva lepinguga. Autorid tõlgendavad artikli eemaldamist tsensuurina, mis ajastati väga täpselt – vaid 5 päeva enne FDA koosolekut, kus otsustati anda heakskiit Pfizeri vaktsiinile 5–11-aastastele lastele.

Ma ei väida, et eemaldatud artiklis polnud puudusi. Väidan, et selle avaldanud teadlased on andnud endast parima, et analüüsida vaktsiinijärgset müokardiiti. Nende analüüsiga mittenõustuvad teadlased saavad alati kirjutatada väljaandele oma vastuse ja selle avaldada. Tsensuur näitab ainult üht – on vaja varjata midagi väga olulist.

On teada, et VAERS-i andmed on alaraporteeritud passiivse teatamise tõttu. Artikli analüüsi tegemise ajal juuli alguses oli VAERS-s 559 müokardiidi juhtumit. Ent juhtumite arv on šokeerivalt tõusnud – seisuga 19.11.21 on VAERS-le tehtud 14 428 vaktsiinijärgset müokardiidi ja perikardiidi teadet. On tõsi, et need ei pruugi olla kõik vaktsiinide tõttu, sest VAERS-i andmed on analüüsimata. Ent sõltumatute teadlaste poolt tehtud analüüse Covid-19 vaktsiinide kõrvaltoimete kohta ei soosita. Enamikke neist ei avaldata. Need analüüsid, mis on avaldatud, on võetud paari nädala jooksul tagasi või maha. Vaktsiinide kõrvaltoimetest rääkimine on tabu.

Eestis hakati juulis 12-15 aastaseid vaktsineerima ilma, et meedias oleks ükski vaktsiine soovitanud spetsialist maininud kordagi müokardiiti ja perikardiiti. Üldsusele jäeti mulje nagu ei kaasneks vaktsiiniga ohtlikke kõrvaltoimeid. Marje Oona on korduvalt väitnud, et mRNA vaktsiinil ei saa olla hilistüsistusi, kuigi see tugineb andmete asemel oletustel.

Meie tavameedias on tänaseni olnud müokardiidist juttu imevähe. Meelsamini räägitakse süstekoha punetusest ja muudest ohututest kõrvaltoimetest. Ja veel meelsamini sellest, kui ohutud on vaktsiinid lastele ja noortele. Kuid kas see on tõsi?

Müokardiidi risk on märkimisväärselt kõrgem pärast teist doosi. Mitmed riigid, näiteks Ühendkuningriik (ÜK), Norra ja Taiwan ei soovita lastele teist doosi seoses müokardiidi riskiga. ÜK vaktsineerimiskomitee JVCI septembris koostatud arvutusel esineb 12-34 müokardiidi juhtumit miljoni teise doosi kohta. Eeldatav kasu on riskidest tunduvalt väiksem. Teine doos aitab arvutuste kohaselt ära hoida 0,16 intensiivravi ja 6 haiglaravi vajadust.

Lisaks müokardiidi riskiga kaasneb vaktsiiniga ka mitmeid teisi riske, mis on arvutustest välja jäetud.

Enam kui 80% lapsi kannatab vaktsiinijärgsete kõrvatoimete all. Tõsi, enamik neist mööduvad mõne päevaga. Ent paradoksaalne on see, et haigus (mille vastu vaktsineeritakse) möödub enamikel lastel märkamatult või väheste haigusnähtudega.

USA CDC soovitas 10.05.21 vaktsineerida 12-15-aastasi pärast lühikest paari kuu pikkust ohutusuuringut, kus vaktsiini sai vaid 1131 ja platseebot 1129 last. Nii väikse uuringuga ei ilmne isegi keskmise sagedusega kõrvaltoimed, rääkitama haruldastest.

CDC teatas, et vaktsiini antud kasu kaalub üles sellega seotud riski. Ent CDC-l polnud selle analüüsi teostamiseks piisavaid andmeid. Prof Marty Makary kirjutas 19.07.21 väljaandes WSJ, et USA-s on surnud Covid-19 diagnoosiga 335 last, ent 21 000 töötajaga CDC pole suutnud välja selgitada, kui mitmel lapsel oli Covid-19 peamine surmapõhjus. Lisaks pole CDC suutnud eristada, kui suur protsent haiglaravi vajanud lastest oli haiglas muul põhjusel (näiteks luumurru tõttu) ja kui palju vajas haiglaravi Covid-19 tõttu. Kuidas oli CDC ilma selle infota kindel, et 12-15 aastaste vaktsineerimise kasud kaaluvad üles terviseriskid?

Kuidas on võimalik teha kasu-riski analüüsi ilma nii olulise infota? Ma ei pea seda usaldusväärseks teaduseks. Minu hinnangul pole võimalik ka täna, mil Eestis on lapsi juba 5 kuud vaktsineeritud, teha usaldusväärset kasu-riski analüüsi, sest pikaaajalised ohutusandmed puuduvad.

Euroopa Ravimiamet (EMA) andis 25. novembris erakorralise loa 5-11-aastaste vaktsineerimiseks uuringu põhjal, milles vaktsiini sai vaid 1305 ja platseebot 663 last. Nii väikses uuringus ei pruugi ilmneda isegi keskmise sagedusega kõrvaltoimed. Lisaks puudub info pikaajalise ohutuse kohta. Sellest hoolimata leidis EMA, et kasu kaalub üles riskid 5-11-aastastel, kelle puhul Covid-19-ga seotud riskid on tühised.

Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon andis 30. novembril soovituse vaktsineerida 5–11-aastaseid lapsi.

Seevastu Soome Terviseamet (THL) soovitab vaid riskirühma kuuluvate 5-11 aastaste laste vaktsineerimist.Tervete 5-11 aastaste laste vaktsineerimist ei soovitata veel, sest THL-i hinnangul tuleks laste vaktsineerimise ohutuse kohta oodata rohkem infot.

THL-i infotunnis oli ka slaid, kus oli märgitud, et 5-11 aastaste hulgas pole Soomes surnud Covid-19 tõttu ühtki last.